Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Eldharjarr
4805 db97 500
Reposted fromniespodzianka420 niespodzianka420
Eldharjarr
Nie odezwała się ani razu. Nie znam przyczyny. Być może oboje boimy się odezwać. Być może żadne z nas nie chce usłyszeć, że druga osoba nie chce rozmawiać. A może każde z nas jest zbyt dumne i nie chce wyjść na tego, który desperacko szuka kontaktu. Może po prostu jej nie zależy? Tak to już bywa. Mija tydzień bez kontaktu, potem miesiąc i nagle przerwa robi się tak długa, że głupio jest chwycić za słuchawkę. A więc nie dzwonię.
— Marie Lu – Legenda. Patriota
Reposted fromlovvie lovvie viaamphetaminelogic amphetaminelogic
Work, From Home: 1941
Eldharjarr
by Ezgi Polat
Reposted fromtowo85 towo85 viaDeborahCurtis DeborahCurtis
Eldharjarr
6716 ce24 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa vianitrovent nitrovent
Eldharjarr
1191 f15e 500
135 Krypts
Reposted fromnakurwiaj nakurwiaj
Eldharjarr
Reposted fromshakeme shakeme
Eldharjarr
2542 7fe1 500
Reposted fromapotheosis apotheosis
Eldharjarr
2606 6b66
Theodore Kittelsen
Reposted fromapotheosis apotheosis
Eldharjarr
2796 4731
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek
Eldharjarr
Człowiek wystawia swoje szczęście na próbę o raz za dużo - mówił Morgan - i jeśli jest zbyt uparty lub głupi, by to sobie uświadomić, płaci za to własną krwią.
— Lisa Kleypas
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek
Eldharjarr
2831 9b13
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek
Eldharjarr
6759 4984 500
Reposted fromPicki91 Picki91 viainsanedreamer insanedreamer
Eldharjarr
2970 778e
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek
Eldharjarr
2373 bbda 500
Reposted fromverronique verronique viainsanedreamer insanedreamer
Eldharjarr
3281 6e92 500
137 Dai-ichi
Reposted fromnakurwiaj nakurwiaj
Eldharjarr
Jest taka chwila, w której, zdani sami na siebie, ludzie przestają żyć, a starają się zaledwie przeżyć.
— Stephen King
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaMartwa13 Martwa13
Eldharjarr
8140 e057
Eldharjarr
Mnie świat w ogóle nie interesuje (...). Jestem typem emocjonalnym, interesują mnie wzruszenia.
— beksiński
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaboli boli
Eldharjarr
(...)zrozumienie znaczyć będzie więcej niż namiętność .
— Stefan Zweig – Balzac. Biografia
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viaboli boli
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl