Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Eldharjarr
4223 5cd8 500
Gail Potocki
Reposted fromPoranny Poranny
Eldharjarr
5189 dd86 500
Reposted fromcvx cvx
Eldharjarr
6302 fbac 500
Wędrują...
Reposted fromxwyczesanagitarax xwyczesanagitarax
Eldharjarr
A w Nowym Roku niczego nie postanawiaj, niczego nie obiecuj. Zrób wyłącznie to, na co masz ochotę...
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viaazazel azazel
Eldharjarr
0817 9da8 500
Reposted fromKiedysToBylo KiedysToBylo
Eldharjarr
8928 46ff 500
Metallica, Russia 1991 (1.6 million people)
Reposted fromKiedysToBylo KiedysToBylo
Eldharjarr
3522 47bd 500
Polska, 1992
Reposted fromKiedysToBylo KiedysToBylo
Eldharjarr
0458 e4b5 500
Reposted fromKiedysToBylo KiedysToBylo
Eldharjarr
5382 d6ab 500
Eldharjarr
- W każdej baśni jest ziarno prawdy - rzekł cicho wiedźmin. - Miłość i krew. Obie mają potężną moc. Magowie i uczeni łamią sobie nad tym głowy od lat, ale nie doszli do niczego, poza tym, że...

- Że co, Geralt?

- Miłość musi być prawdziwa.
— Andrzej Sapkowski "Ostatnie życzenie"
Reposted fromlilikoi lilikoi viaMartwa13 Martwa13
3692 d6a2
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viaMartwa13 Martwa13
0256 1df1
Reposted fromanks anks viaMartwa13 Martwa13
Eldharjarr
8733 84c5 500
Reposted fromSalvator84 Salvator84 viaMartwa13 Martwa13
Eldharjarr
0570 cde4 500
Reposted fromartlover artlover viairmelin irmelin
Eldharjarr
2991 6c2d 500
 Lower Cathedral Lake at dusk
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viapchamtensyf pchamtensyf
Eldharjarr
5276 37e0 500
Reposted from4777727772 4777727772 viapchamtensyf pchamtensyf
Eldharjarr
Nie ma sensu być wariatem, jeżeli bierzesz życie za poważnie
— A Beautiful Mind
Reposted fromflesz flesz viapchamtensyf pchamtensyf
Eldharjarr

Reposted fromgdziejestola gdziejestola viapchamtensyf pchamtensyf
Eldharjarr

Dam sobie radę. Zawsze daje. Wstaje z kolan, poobdzieranych do granic możliwości, otrzepuje je i trzymam wysoko uniesioną głowę. Martwię się na zapas. Rozmyślam na zapas. Na zapas tez tęsknię i rozpaczam. 

Wstałam.

Nadal Cię kocham. Ale dam sobie radę. TY wiesz.

— "Serca granice"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapchamtensyf pchamtensyf
Eldharjarr
Ciągle widzę w sobie jakiś błąd
— Artur Rojek
Reposted frominpassing inpassing viapchamtensyf pchamtensyf
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl